Hoppa till huvudinnehållet

Skolor och dagverksamhet

Skolor och dagverksamhet

Inomhusklimat på skolor och för dagverksamhet

Inomhusklimat påskolor och för dagverksamhet

Mekanisk ventilation förbättrar inomhusklimatet och särskilt på skolor och dagverksamheter är det välbehövligt. Ett hälsosamt inomhusklimat ökar barns och ungas trivsel, koncentration, lärande och allmänna välbefinnande.

Faktum är att ett hälsosamt inomhusklimat kan innebära upp till ett helt års skillnad i lärande.
Det finns flera parametrar, som ljud, ljus och temperatur, som påverkar inomhusklimatet. När det handlar om inomhusklimatet, så är en av de största bovarna luftkvalitet och CO2-nivåer.

Ett dåligt inomhusklimat kan orsaka

I mer än hälften av skolklasserna i Danmark ligger CO2-nivån över den danska arbetsmiljömyndighetens gränsvärde för vad den bör vara, och det innebär att våra barn och ungdomar tillbringar långa dagar i rum som försämrar deras akademiska potential och allmänna hälsa.

  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Allergier
  • Koncentrationssvårigheter
  • Inlärningssvårigheter
  • Allmän sjukdomskänsla

Mekanisk ventilation förbättrar inomhusklimatet avsevärt

Mekanisk ventilation förbättrar inomhusklimatet avsevärt

Med över 120 000 installerade aggregat i Danmark och Europa, varav de flesta används på skolor och i dagverksamhet, så har vi stor erfarenhet av att förbättra inomhusklimatet. Det är helt enkelt det uppdrag vi arbetar med varje dag.

Airmasters decentrala enheter är anpassade för skolor och dagverksamheter, och de tillgodoser varje rum och de behov som finns i dem. Med mekanisk ventilation kan vi förbättra inomhusklimatet avsevärt, och på så sätt ge barn och unga de bästa förutsättningarna för lärande och att vara anpassningsbara i sin vardag.

Med Airmaster decentrala ventilationsaggregat får du: 

  • En bra luftkvalitet i rummet, eftersom frisk uteluft tillförs
  • En CO2-nivå enligt gällande krav
  • Behovsstyrd ventilation – bland annat med hjälp av en CO2-sensor, en närvarogivare eller tidsstyrning.
  • Central styrning och övervakning av alla enheter – till exempel med Airlinq Online

En ekonomisk och miljövänlig lösning

En ekonomisk och miljövänlig lösning

Utöver att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat för barn och ungdomar på skolor och för dagverksamheter, så är våra decentrala ventilationsaggregat även en ekonomisk och miljövänlig lösning. Detta beror på följande:

- Renoveringen kan ske i etapper. Installation av aggregat sker rum för rum och kan anpassas till skolornas eller kommunernas ekonomi.

- Den totala CO2-påverkan för decentrala aggregat, inklusive drift, är cirka 50% lägre än en central lösning under en 25-årsperiod. Det innebär att en decentral lösning över tid kommer att gagna både miljö och driftbudget – bland annat genom att pågående energikostnader minskar. (länk till rapport)

- Ingen kanaldragning och mindre materialåtgång, därmed också mer miljövänligt än till exempel centrala aggregat

- Ingen onödig drift av aggregat. De ventilerar endast vid behov.

Vill du ha vår hjälp med ditt nästa projekt?

Med Airmasters ventilationsaggregat kan vi avsevärt förbättra inomhusklimat på skolor och för dagverksamheter, och detta på ett sunt och ekonomiskt sätt.

Ett Fokus på inomhusklimatet är nödvändigt – ett dåligt inomhusklimat får inte påverka barn och ungas lärande och välbefinnande.

Vill du ha vår hjälp med ditt nästa projekt?

Kontakta vårt säljteam

Försäljning

Anders Eskildsen

Anders Eskildsen

Export Manager, Module

Department Export Manager, Modular construction