Hoppa till huvudinnehållet

Attester

Klassificeringar

Täthetsklass (luftläckage)

Det finns fortfarande inga standardiserade metoder som är anpassade till Airmasters ventilationsaggregat inom normerna av testmetoder för bestämning av ventilationsaggregatens täthet jämfört luftläckage. Airmaster har därför valt att testa enligt två standarder och redovisa båda resultaten.

Den ena standarden, EN 1886:2007, används för centrala system som körs med höga mottryck. Den andra,
EN 13141-7:2010, är en standard som typiskt används för mindre centrala system som kör med lägre mottryck, t.ex. bostadsventilation.

Airmasters produktdesign

Airmasters produktdesign
  • Vid utvecklingen av nya Airmaster ventilationsaggregat är målet att uppnå den högsta täthetsklassen A1 enligt standarden


  • EN 13141-7:2010. Det innebär mindre än 2% av luftflödet för såväl internt som externt läckage.
    Airmasters aggregat har vanligtvis ett luftläckage på 1–2% vid de tryckförhållanden som aggregaten testas under.


  • Vi har externa TÜV-tester för alla aggregat, som utförs av TÜV-SÜD.

Airmasters produktdesign